2020 Direnç Nedir ?

Dirençler..

Dirençler, tüm elektronik devrelerin en çok kullanılan ve en önemli bileşeni olarak kabul edilir. Elektronik alanında dirençlerin çalışmasına, türlerine ve kullanımına bir göz atın.

Herhangi bir elektronik devrenin temel fikrinin elektrik akışı olduğunu biliyoruz. Bu ayrıca iki iletken ve yalıtkan olarak kategorize edilir. İletkenler elektron akışına izin verirken izolatörler izin vermez. Ancak onlardan geçmek istediğimiz elektrik miktarı dirençlere bağlıdır. Metal gibi bir iletkenden yüksek voltaj geçirilirse, voltajın tamamı onun içinden geçer. Dirençler eklenirse, voltaj ve akım miktarı kontrol edilebilir.

Dolayısıyla “direnç, bir şeyin elektriğin içinden geçmesine izin verme kolaylığı olarak tanımlanabilir”.

Bir iletkenin bir yalıtıcıdan daha düşük direnci vardır. Direnç tarafından elektrik devresini kontrol etmek için kullanılan miktar, direnç olarak adlandırılır.

Direnç nedir?

Direncin tanımı, Alman fizikçi Georg Simon Ohm tarafından verilen Ohm yasasına dayanmaktadır.

Ohm Yasası, bir direnç üzerindeki gerilimin [V], içinden geçen akım [I] ile doğru orantılı olduğunu belirtir. Burada direnci [R], orantılılığın sabitidir.

Bu nedenle, V = I * R Formülü ortaya Çıkmaktadır Ki Bu VIR Formülü ilerleyen zamanda sizin için çarpma bölme kadar yalın birşey haline gelecek.

Direnç birimi

SI-direnç birimi Ohm [Ω] ‘dur. Ohm’un daha yüksek çoklu ve alt çoklu değerleri kilo ohm [KΩ], mega ohm [MΩ], milli ohm ve benzeridir.

Böylece direnç, devreden 1 amperlik bir akımın geçmesi için gereken voltaj olarak tanımlanabilir. Devre 1 amper akış yapmak için 100 Volt gerektiriyorsa, direnç 100 Ohm’dur.

Direnç Sembolü

Direnç, 2 terminalli pasif bir cihazdır. Sembolü aşağıda Belirtildiği gibidir ve çoğu şemada Pekte Değişmemektedir.

Direnç, 2 terminalli pasif bir cihazdır. Sembolü aşağıda Belirtildiği gibidir ve çoğu şemada Pekte Değişmemektedir.

Direnç sembolü
Direnç sembolü

Direncin Çalışması

Bir direncin çalışması, bir borudan akan suyun benzerliği ile açıklanabilir. İçinden suyun akmasına izin verilen bir boru düşünün. Borunun çapı küçültülürse su akışı azalacaktır. Basınç artırılarak suyun kuvveti arttırılırsa, enerji ısı olarak dağılır. Ayrıca borunun baş ve kuyruk uçlarında da büyük bir basınç farkı olacaktır. Bu örnekte, suya uygulanan kuvvet, direncin içinden geçen akıma benzer. Uygulanan basınç voltaja benzetilebilir.

Dirençlerde Seri ve Paralel Devreler

Bir devreye iki veya daha fazla direncin bağlanması gereken durumlar olabilir. Bunları bağlamanın en basit yolu seri ve paralel yollardır.

Seri bağlantıda, dirençler seri bir yolla bağlanacak ve dirençlerden geçen akım aynı olacaktır. Dirençlerdeki voltaj, her bir dirençteki voltajların toplamına eşit olacaktır. İşte seri olarak bağlanmış dirençlerin bir şekli. Üç direnç R 1 , R 2 ve R 3 seri olarak bağlanmıştır. 

Toplam direnç R toplamı , R, toplam = R 1 + R 2 + R 3

Seri Ve Paralel Direnç Devreleri
Seri Ve Paralel Direnç Devreleri

Paralel bağlantıda, dirençler paralel bir yolda olacak ve her bileşene uygulanan voltaj aynı olacaktır. Dirençler arasındaki akım, her bir dirençteki akımların toplamına eşit olacaktır. Yukarıdaki şekil dirençlerin paralel bağlantısını göstermektedir. Üç direnç R 1 , R 2 ve R 3 paralel bağlanır. 

Toplam direnç R toplamı : 1 / R toplam = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3 .

Bu nedenle, toplam = R 1 *, R 2 *, R 3 / R 1 + R 2 + R 3

Dirençte Dağıtılan Güç

Bir direncin güç kaybı bir denklem ile verilebilir

Güç P = I 2 *, R, = V I-V = * 2 / R

İlk denklem Joule’un birinci yasasından elde edilirken, diğer ikisi Ohm yasasından türetildi.

Direnç türleri

En sık kullanılan dirençlerin hepsi aynı görünüyor. Yanlarında renkli çizgili küçük bir solucan gibi görünüyorlar. 

Fakat Mevcut birçok direnç türü vardır. İç kısımdaki bakır tellerle sarılmış seramik çubuk en yaygın olarak kullanılandır. Bakır dönüş sayısı ve bakırın kalınlığı, bileşenin direncini belirler. Ne kadar çok dönüş ve kalınlık ne kadar azsa direnç o kadar fazladır. Bakır sargı yerine spiral karbon desenli dirençler de vardır. Bu tür dirençler, daha küçük değerli dirençler yapmak için kullanılır. Şimdi Tüm dirençlere daha yakından bakalım.

1. Tel Sarımlı Dirençler

Tel Sarım Direnç
Tel Sarım Direnç

Bakır tellerle sarılmış seramik çubuklu dirençlere tel sargılı dirençler denir. Bu tür dirençler, bakır sargılara sahip oldukları için endüktans etkisine sahiptir. Teller, alternatif ters koşullu bölümler halinde sarılsa bile, bir endüktans üretilir. Bu nedenle farklı tipte sargılar kullanılır. Bir tür sarım, bobinin enine kesit alanını büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olan düz ince şekillendirme yöntemi olarak adlandırılır. Ayrton-Perry sarımı ve bifilar sargı adı verilen başka sargı türleri de vardır. Bazı tel sargılı dirençler, ısıyı dağıtan ısı alıcılarına bağlanabilmeleri için alüminyum bir kasaya sahiptir.

2. Karbon Bileşimi Dirençleri

Karbon Bileşimli Direnç
Karbon Bileşimli Direnç

Silindir şeklinde dirençli bir elemana sahip olağan dirençlerdir. Dirençli eleman, karbon tozu ve seramik karışımıdır. Bu karışım bir reçine yardımıyla bir arada tutulur. Bu karışım kablo uçları ile gömülüdür. Bu daha sonra kurşundan yapılmış tellere bağlanır. Direncin değeri, direncin dış gövdesine boyanan renk kodlaması adı verilen bir yöntemle bulunabilir.

Karbon konsantrasyonu artarsa, bileşenin direnci azalır. Bu tür bir direnç artık çok yaygın kullanılmamaktadır. Bu direnç son derece güvenilir olmasına rağmen, aşırı ısınma ve aşırı gerilim özellikleri o kadar güvenilir değildir.

3. Karbon film

Karbon Film Direnç
Karbon Film Direnç

Bu tip direnç, çeşitli sıcaklıklar altında çalışan devreler için geçerlidir. Direnç, bir yalıtkan substrat üzerine bir karbon film bırakılarak yapılır. -55 ° C ile 155 ° C aralığında çalışabilirler. Voltaj aralığı 100 Volt ile 650 Volt arasında değişir ve direnç 1Ω ile 10 MΩ arasındadır.

4. İnce ve Kalın Film Dirençleri

İnce Film Direnç
İnce Film Direnç

Bu tür bir direnç, şu anda kullanılan popüler yüzeye monte cihaz dirençlerinin bel kemiğiydi. İsimler, filmin silindire uygulanış biçiminde farklılaşmaktadır.

İnce bir film direnci için, dirençli malzemeyi yalıtım substratı üzerine dahil etmek için vakumlu biriktirme yöntemi kullanılır. Bu tür bir direnç, genellikle baskılı devre kartları yapmak için kullanılır. Bu tür bir direnç, tüm yapım süreci kontrol edilebildiği için doğru direnç üretir.

İnce film ile aynı şekilde kalın filmler de üretilir. Ancak ayrıca cam gibi bazı ek bileşiklere ve ayrıca bir serigrafi sıvısına sahiptirler.

Her ikisi de sıcaklık aralıklarında ve fiyatlarında farklılık gösterir. İnce filmler, kalın filmlere göre daha pahalıdır.

5. Metal Film Dirençler

Metal Film Direnç
Metal Film Direnç

Bu tür bir direnç, nikel krom [NiCr] ile kaplanarak yapılır. Bu direnci yapma süreci, ince film dirençlerinkine benzer. Fark, kullanılan bileşiklerde olacaktır.

6. Ampermetre Şönt Direnci

Şönt Direnci
Şönt Direnci

Bu, akım algılama için kullanılan en benzersiz direnç türüdür. Dört terminali vardır ve miliohm ve mikroohm aralığında kullanılır. Küçük akımları ölçmek için kullanılsalar da, akımın şönt mekanizmasından geçmesine izin verilirse, yüksek akımları ölçmek için de kullanılabilirler. Bu mekanizma sayesinde akım, karşısındaki voltaj düşüşüne göre ölçülür.

Şönt mekanizması iki pirinç bloktan oluşur. Bunların arasında, dirençli alaşımların düşük sıcaklık katsayılı şeritleri vardır. Bloklara vidalanmış büyük cıvatalar mevcut bağlantıları yapar.

Kurşun düzenleme dirençleri, şebeke dirençleri ve benzeri gibi başka direnç türleri de vardır. Kademeli dirençler, metal oksit varistör (MOV) ve gerinim ölçer gibi değişken dirençler de vardır. 

Renk kodu

Direncin değeri renk kodlaması ile bulunur. Dirençlerin dış kaplamalarında gösterilen bir renk bandı vardır. İşte direncin değerini belirleme adımları.

  • Tüm dirençlerde üç renk bandı vardır, ardından bir boşluk ve ardından dördüncü bir renk bandı gelir. Dördüncü renk bandı kahverengi, kırmızı, altın veya gümüş olacaktır.
  • Renkleri okumak için, soldaki üç ardışık renk ve ardından boşluk ve diğer renkler gibi konuma çevirin.
  • Soldan ilk iki renk, değerin ilk iki basamağını gösterir. Üçüncü renk, dijital çarpanı temsil eder. Yani, ilk iki sayıyı ne kadar ile çarpmanız gerektiğini gösterir. Bu nedenle, ilk üç rengi kahverengi, siyah ve kırmızı olan bir direnciniz varsa, direnç değeri 10 * 100 = 1000 ohm veya 1K’dır.
  • Boşluktan sonraki son bant, direncin toleransını gösterir. Bu, direncin doğruluk aralığını gösterir. Dolayısıyla yukarıdaki üç renkle birlikte dördüncü renk altın ise +/-% 5 toleransınız olduğu anlamına gelir. Böylece direncin gerçek değeri 950 Ohm ile 1K arasında olabilir.
  • Beş renkli dirençler de olabilir. Öyleyse, ilk üç rakam rakamları temsil eder, dördüncüsü çarpan ve beşinci tolerans yüzdesi olacaktır. Bu, kullanılan direncin daha kesin bir değerinin 5 renkli bir dirençten elde edilebileceğini gösterir.

Aşağıda verilen renklere ve bunlarla ilişkili numaralara bir göz atın.

Dirençlerin renk kodlaması
Dirençlerin renk kodlaması

 Dirençlerin Kullanım Alanları

Dirençler elektrik israfına neden olabilse de günlük hayatımızda birçok avantajı ve uygulaması vardır.

  • Direnç, bir ampulün çalışmasındaki ana bileşenlerden biridir. Elektrik ampulün filamentinden geçtiğinde, daha küçük boyutundan dolayı aşırı derecede ısındığından parlak yanar. Bu mekanizma çok fazla elektrik israf etse de, onu ışık elde etmek için kullanmak zorunda kalıyoruz. Günümüzde kullanılan ışık, eski akkor lambalara göre oldukça verimlidir.
  • Benzer filaman çalışması, elektrikli su ısıtıcıları, elektrikli radyatörler, elektrikli duşlar, kahve makineleri, ekmek kızartma makineleri vb. Gibi olağan ev malzemelerimizin bazılarının çalışmasındaki ana bileşendir.
  • Değişken direnç uygulaması da bize yardımcı oluyor. Televizyonlarımız, radyolarımız, hoparlörlerimiz vb. Bu prensipte çalışır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir